Pozivamo Vas da medijski popratite sastanak 7 nevladinih organizacija iz BiH s predstavnicima organizacije CARE International na kojemu ćemo predstaviti dosadašnje aktivnosti i planove za naredni period u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“.

Izjave za medije predviđene su u utorak 25.06.2019.s početkom u 12 sati u Udruzi Nešto Više – Eco dizajn u Humilišanima, općina Mostar. Medijima će se obratiti Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International Balkans i Aleksandar Bundalo, direktor Udruge „Nešto Više“.

Nemogućnost institucija vlasti u BiH da osiguraju adekvatnu socijalnu zaštitu marginaliziranim i socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, rezultiralo je činjenicom da ranjive kategorije stanovništva ovise od organizacija civilnog društva. Kroz projekt je izabrano 7 organizacija koje prolaze intenzivan program jačanja kapaciteta kako bi mogli putem svojih servisa kvalitetno odgovoriti na potrebe korisničkih grupa poput osoba s rijetkim oboljenjima i poteškoćama,  LGBTIQ populacija, Romi i Romkinje, žene žrtve nasilja, osobe koje žive na rubu siromaštva.

Projekt je iznjedrio sjajne  rezultate koje najbolje pokazuje primjer zaposlenja mladog pripravnika Maida Maksumića, inače magistra poljoprivrede iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, koji je sada angažovan na imanju u Humilišanima. CARE je na ovaj način i kod ostalih 6 projektnih partnera podržao zaposlenje mladih stručnjaka koji će na ovaj način steći radno iskustvo u svojoj struci.

Projekt „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ implementiraju CARE International Balkans uz podršku CARE Češka i Češke razvojne agencije u saradnji sa 7 domaći nevladinih organizacija.

Share This