Šta se smatra dječijim radom?

Dječiji rad se odnosi na rad osoba koje imaju ispod 18 godina. Nije svaki rad djeteta štetan i ne podrazumijeva nužno eksploataciju. Kad dijete pomaže roditeljima u obavljanju osnovnih kućnih obaveza i svoj džeparac zarađuje od roditelja ili radom u porodičnom biznisu, a rad se obavlja u djetetovo slobodno vrijeme, primjeren je djetetovom uzrastu i ne utiče na njegov razvoj – ne može se govoriti o radnoj eksploataciji djeteta.

Međunarodna organizacija rada  donijela je 2002. godine odluku da se 12. jun obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Trenutno, 218 miliona djece uzrasta od 5 do 14 godina širom svijeta prisiljeno je da radi. U Bosni i Hercegovini radna eksploatacija djece prepoznata je prije svega kroz problem trgovine ljudima.

Iako je dječji rad nezakonit u mnogim zemljama, djeca su i dalje prisiljena da  rade  i najteže fizičke poslove. Djeca koja sve to prežive, često nakon 30. godine fizički više nisu u stanju da rade jer su potpuno “istrošeni ljudi” pa ih nakon toga izdržavaju njihova djeca, radeći nerijetko isti posao.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada je  važnost obrazovanja

Pitanje djece koja žive i rade na ulici, kao mogućih žrtava trgovine djecom, treba tretirati kao problem u okviru sistema socijalne zaštite. Djeca koja prose su djeca čija je druga kuća postala ulica i koja se moraju povinovati “pravilima ulice”. Uglavnom ne idu u školu, a, kako bi opstala i preživjela, trpe teror odraslih, koji ih zloupotrebljavaju na različite načine. Najrasprostranjeniji vid takve zloupotrebe jeste prosjačenje.

Školu ne pohađa oko 72 miliona  djece u predškolskom dobu. Pristup bilo kakvom obliku obrazovanja toj djeci  je gotovo nemoguć pa su, ako odrastu, i zbog toga osuđena na doživotno siromaštvo, najniže, najteže i najslabije plaćene oblike rada.

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada ove godine je usmjeren posebno na  važnost kvalitetnog obrazovanja kao ključnog koraka u iskorjenjivanju dječjeg rada.

Udruženje građana „Otaharin“  kroz različit niz aktivnosti obilježilo ovaj datum

U Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to i postanu , a koji djeluje kao usluga UG „Otaharin“  kroz niz aktivnosti obilježili smo ovaj značajan datum. Aktivnosti su podržane od strane Save the Children for North West Balkans

Radionice za djecu i roditelje

Naime, radionica sa početkom u 09:00 sati okupila je veliki broj mališana koji su pogledali dokumentarni film na temu „Djeca ulice“. Nakon filma, kroz diskusiju su došli do  zajedničkog zaključka – Djeci je mjesto u školi, ne na ulici!

U 13 sati održana je radionica sa roditeljima. Uvodni dio radionice bio je posvećen upravo obilježavanju ovog značajnog datuma. Kroz razgovor, istakli smo da svako dijete, bez izuzetka, ima pravo na obrazovanje. Na radionici su prisustvovale majke koje neredovno ili nikako šalju svoju djecu u školu. Roditeljska uloga je najodgovornija uloga u životu svake osobe, a nadamo se da su kroz ovu radionicu shvatile da nas odgovornim roditeljima čini upravo briga o svojoj djeci.

Nakon radionice sa roditeljima održali smo još jednu radionicu sa djecom. Radionici je prisustvovalo više od 15 djece. Neki od njih su prinuđeni da skupljaju sekundarne sirovine sa očevima i majkama, a neke od njih su potpuno preuzele kućne obaveze. U sigurnom okruženju sa svojim drugarima, oni su danas uživali kroz najlješi vid učenja – učenje kroz igru.

Ulična akcija

Na ulicama grada Bijeljine, danas smo podijelili promotivni materijal povodom Svjetskog dana protiv dječijeg rada. Građani nisu bili zainteresovani da čuju šta predstavlja prinudni dječiji rad. Mladi su pokazali veći stepen interesa, a neki od njih su istakli da su ranije učestvovali u sličnim akcijama.Cilj ovakvih ili sličnih akcija jeste podizanje svjesti široj javnosti o problemima koji su tako prisutni, a da ih nismo ni svjesni. Naše komšije, prijatelji i sugrađani, naša djeca prinuđena su na rad koji im mjenja život iz korjena. Oni odrastaju na ulici, a mjesto im je u školi. Oni se prerano suočavaju sa ozbiljnim životnim problemima, a oni su samo djeca. Naša djeca!

Share This