Dana 10.06.2019. godine UG „Otaharin“  je u saradnji sa institucijom Ombudsmena za djecu RS organizovao je Okrugli sto „Zaštita prava i najboljeg interesa djece u riziku“ koji je održan u Etno selu Stanišić.

Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija koje su obavezne da štite bezbjednost djece kao što su Centar za socijlani rad Bijeljina, Policijska uprava Bijeljina, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Osnovni sud u Bijeljini, Gradska uprava i predstavnici obrazovnih institucija.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekat „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, a koji će se provoditi do 30.11.2020.godine. Cilj ovog projekta je da se unaprijedi društvena uključenost i kvalitet  života djece Roma i druge djece u riziku na način da će im se obezbjediti puni pristup dječijim pravima i zagarantovati zaštita najboljeg interesa djeteta.

Projekat je zasnovan na iskustvima rada Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta Grada Bijeljina i namjera mu je da ovaj i druge referalne mehanizme zaštite bezbjednosti djece u Gradu Bijeljina unaprijedi i podrži kako bi mehanizmi postali potpuno efikasni.

Ovom prilikom je predstavljen nacrt izvještaja „Procjena kapacitetat za zaštitu bezbjednosti djece u Gradu Bijeljina“ koji je nastao kao rezultata istraživanja i analize provedene od januara 2019 do maja 2019.godine, a koji je takođe uočio neke od nedostataka u postojećoj zaštiti bezbjednosti djece koja su u riziku da budu žrtve nasilja i/ili ekspoloatacije.

Kao jedan od ključnih zaključaka je da u Republici Srpskoj nema dovoljno smještajnih kapacitetat koji bi zadovoljili potrebe interventne zaštite za djecu koja su u riziku od nasilja i eksploatacije. Imajući u vidu da je samo u Gradu Bijeljina identifikovano 56 djece koja su prinuđena na prosijačenje, te samim tim izložena nasilju i eksploataciji, neophodno je razmišljati o formiranju kapacitetat u Bijeljini koji bi pružili adekvatan smještaj ovoj djeci kako bi nadležne institucije imale dovoljno vremena da im obezbjedi punu zaštitu. Ovakav vid smještajnih kapaciteta bi moga da bude i regionalana inicijativa, to jeste da uključi i druge loklane zajednice koje gravitiraju Gradu Bijeljina kao administrativnom sjedištu bitnih pravosudnih institucija.

U narednom periodu aktivnosti projekta će se nastaviti u pravcu zagovaranja za primjenu zaključaka izvještaja „Procjena kapacitetat za zaštitu bezbjednosti djece u Gradu Bijeljina“ i aktivnom radu na unapređenju postojećih mehanizama za zaštitu bezbjednosti sve djece u Gradu Bijeljina, a pogotovo djece iz najranjivijih grupa koja su višestruko izložena raznim oblicima nasilja i ugrožavanju bezbjednosti.

Share This