Danas je, u prostorijama Gradske uprave Grada Bijeljina, otvorena Regionalna kampanja Gradonačelnik, prijatelj Roma, a zajedno su je otvorili Gradnačelnik Mićo Mićić (kao nosilac prve nagrade Gradonačelnik, prijatelj Roma u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu), Načelnik društvenih djelatnosti Grada Bijeljina Samer El-chekh i Izvršni direktor UG Otaharin Dragan Joković.

Regionalna kampanja  „Gradonačelnik, prijatelj Roma“  je usko povezana sa aktivnim učešćem i integracijom Roma  u zemljama koje se još suočavaju sa problemima u inkluziji Roma. Cilj ove kampanje je da se poveća svijest šire javnosti i nosilaca odluka u lokalnim zajednicama, te da se utiče na promjenu stavova o uključivanju Roma i da se prevaziđu prepreke  koje otežavaju ovaj proces.

Kampanje “Gradonačelnik, prijatelj Roma 2019” će u Bosni i Hercegovini trajati od  07.06.2019.  do 6. septembra 2019.godine.  Na osnovu upitnika prikupljenih do 06.09.2019.god. nezavisna komisija, koja će biti uspostavljena u svrhu ove kampanje, će odabrati pobjednika takmičenja. Partneri na projektu “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj” u okviru kojeg se organizuje kampanja će organizovati informativne sesije i sastanke radi daljeg informisanja zainteresovanih jedinica lokalane samouprave (gradova i opština) o kampanji i takmičenju.

Kampanja će se fokusirati na pozitivne primjere podrške lokalnih zajednica uključivanju  Roma i Romkinja. Takmičenje i kriteriji za odabir baštine i naglašavaju filozofiju projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koja je  zasnovana na osnaživanju, mobilizaciji i ravnopravnom dijalogu između lokalnih vlasti i romskih zajednica, te će podržati primjere lokalnih zajednica koje su se u toku 2018. godinu, a do septembra  2019. godine vodile ovim vrijednostima.

Aplikacioni dokumetni:

  • Ispunjena aplikaciona forma
  • Članci, vijesti, izvještaji, dokumenti i protokoli koji podržavaju/potvrđuju Vaše izjave u aplikacji
  • Povratne informacije  / procjena romske zajednice u vezi sa upravom
  • Fotografije

Popunjenu aplikaciju možete poslati na e-mail: info.otaharin@teol.net , do 6. septembra 2019. do 23:59 po lokanom vremenu.

Informacije i aplikaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Share This