Udruženje gradjana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, juče, 23.5, posjetio je Holandski ambasador u BiH, gospodin Reinout Vos. Njegova posjeta sadržala se iz dva dijela. U prvom dijelu posjete,   Ambasador je posjetio Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da ti i postanu, a koji djeluje kao usluga Udruženja građana „Otaharin“. Ambasador je prisustvovao aktivnostima sa djecom koja su za njega pripremila crteže koji su ga izuzetno obradovali. Takođe, razgovarao je i sa zaposlenima Udruženja „Otaharin“ gdje je dobio različite informacije o radu Udruženja, kao i o aktivnostima kroz projekte i o uslugama koje Udruženje pruža.

Drugi dio posjete bio je usmjeren na predstavljanje socijalnog preduzeća pod nazivom „AGRO Plan“ d.o.o. Ambasador, gospodin Reinout Vos, pogledao je plastenike, pomoćni objekat i razgovarao sa zaposlenima. Takođe, razgovarao je sa predstavnicama Udruženja žena Romkinja i zaposlenim Romkinjama koje svojim radom i trudom pokazuju da Romi u našem gradu mogu normalno da žive.

Direktor UGO Dragan Joković izrazio je čast i zahvalnost zbog posjete Ambasadora, kao i nadu da ćemo ubuduće, kroz zajedničke projekte, sarađivati.

Holandski ambasador u BiH, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u Udruženje građana „Otaharin“, istakavši da je UGO odličan primjer na nivou BiH kako na adekvatan način promovisati obrazovanje i raditi na inkluziji Roma.

Share This