Obilježavanje Međunarodnog dana djece ulice u Dnevnom centru “Otaharin”

 U Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu „Otaharin“, simbolično je obilježen Međunarodni dan djece ulice. Sve radionice su prilagođene obilježavanju ovog datuma. Današnji dan je posvećen djeci koja najviše vremena provode na ulici, te nemaju adekvatnu njegu i brigu od strane roditelja ili staratelja. Danas smo rekli stop iskorištavanju i izloženosti bilo kom vidu opasnosti koja ulica sa sobom nosi.

Na radionicama u Dnevnom centru je prisustvovalo svo stručno osoblje UG „Otaharin“. U uvodu se razgovaralo sa djecom o današnjem datumu i njegovom značaju. Nakon toga, djeca su imala priliku da odgledaju dokumentarac na temu „Djeca ulice“ koje su pripremile učiteljice u DC, Jelena Đurić i Danka Čečar. Ovaj kratkotrajni dokumentarac je ostavio trag u razmišljanju svakog djetata u ovoj prostoriji, svakog djeteta koje je u riziku da postane dijete ulice, ili koje već jeste. Dokumentarac je sadržajno bio prilagođen uzrastu i ciljnoj grupi. Tema dokumentarca je obojena različitim životnim pričama, od djevojčice koja moli za novac na ulici, do dječaka iz školske klupe koji mašta o tome da bude doktor. Na licima prisutne djece mogla se vidjeti emocija koja priziva uspomene, ali se bori za bolju budućnost.

Djeca su nakon filma diskutovala sa stručnim osobljem i volonterima osadržaju filma i utisku koji je ostavio na njih. Refleksije su bile različite, ali pozitivnog karaktera i korektivno usmjeravajuće. Djeca su, na prihvatljiv način, negirala dobrobit djeteta koje prosi, a dječaka koji je u obrazovnim sistemu su tretirali kao borbenog i potencijalno uspješnog. Na taj način smo otvorili priču o ličnim željama i razgovarali o tome Šta želim da budem kad porastem. Djeca su davala razičite i jako zanimljive odgovore, njihova mašta nas je vodila od školske klupe do zaposlenja, od zanata do fakulteta. Svi su kroz osmjeh i sa radosnim pogledom gledali u budućnost. Ovim smo svi svečano obećali da ćemo slijediti ove poglede, i da ćemo biti primjer drugima, kao smjernica da život može da imati i bolju putanju.

Sa ovakvim mislima smo završili sa edukativnim dijelom i djeca su imala priliku da biraju društvene igre i uživaju u bezbrižnosti do kraja radionice.

Situacija kod nas kada je riječ o djeci ulice

Nekoliko hiljada djece širom BiH prosi na ulicama, po kafićima, restoranima, velikim tržnim centrima. Najčešće se radi o djeci iz marginalizovanih grupa (dvije trećine su Romi) koja su dobro poznata svim građanima, toliko dobro da ih više niko ni ne primjećuje, niti prijavljuje slučajeve nadležnima. Najveći problem predstavlja to što u našoj državi ne postoji sistemsko rješenje ovog problema, iako u oba entiteta i u Brčko distriktu postoji niz zakonskih akata koji regulišu ovu problematiku.

U Bijeljini, u prosjeku, svakodnevno je 50 djece uključeno u život i rad na ulici. U većini slučajeva se radi o djeci iz romske populacije koja su od rođenja eksploatisana i koja ne znaju za drugačije i bolje. Najčešće su i njihovi roditelji, pa i cijele porodice, imali isti ili sličan život. Djeca su po cijelji dan na ulici, nerijetko i noću, i često i bez pratnje, bez obzira na vremenske uslove.

Uopšteno o Međunarodnom danu djece ulice

Međunarodni dan djece ulice ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu ulice, vodeće međunarodne mreže posvećene realizovanju prava djece uključene u život i rad na ulici širom svijeta, i od tada se obilježava svakog 12. aprila. Ovaj datum se obilježava se ciljem podizanja svijesti i skretanja pažnje nadležnih institucija na problem djece uključene u život i rad na ulici, koja odrastaju bez odgovarajuće pažnje, koja su uskraćena za osnovna ljudska prava i koja su često žrtve različitih oblika eksploatacije i nasilja.

Djeca koja su uključena u život/rad na ulici su u najvećem riziku, kada je u pitanju njihova bezbjednost. Oni obično pripadaju i svim drugim ranjivim kategorijama – potiču iz socijalno ugroženih i disfunkcionalnih porodica, uglavnom su žrtve nasilja, u većini slučajeva radi se o djeci koja su pripadnici nacionalnih manjina (Romi). Neki od njih su u sukobu sa zakonom, a oni koji još nisu, u velikom su riziku da to postanu. Potencijalne su žrtve trgovine ljudima. Njihova prava, koja su zagarantovana UN konvencijom o pravima djeteta, u potpunosti su zanemarena i ugrožena. Nije ispunjen nijedan od četiri osnovna principa koje zagovara navedena konvencija:

  1. Život, opstanak i razvoj (član 6) – svako dijete ima neotuđivo pravo na život, a država ima obavezu da obezbijedi njegov opstanak i razvoj;
  2. Nediskriminacija (član 2) – sva prava se primjenjuju na svu djecu bez diskriminacije;
  3. Participacija (član 12) – dijete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču;
  4. Najbolji interes djeteta (član 3) – svi postupci koji se tiču djeteta preduzimaće se u skladu sa njegovim najboljim interesima.

Danas, kao i svakog drugog dana, treba da se podsjetimo da je obaveza svih nas, kako odraslih pojedinaca, tako i predstavnika institucija, da zaštitimo djecu i da se borimo za ostvarivanje njihovih prava. Upućujemo apel svim građanima da ne daju novac djeci koja prose na ulici, već da slučaj prijave nadležnim organima.

Globalna poruka za obilježavanje ovog značajnog datuma glasi: „OVO JE NAŠE VRIJEME. ŽELIŠ LI STATI UZ MENE?“.

Share This