Integracija Roma

Integracija Roma i dalje je ključni prioritet u procesu proširenja. Evropska komisija ohrabruje rad pojedinaca i civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj u cilju poboljšanja socijalne uključenosti Roma. Jedna od inicijativa za podršku ovog važnog rada je EU nagrada za integraciju Roma koja je pokrenuta 2014. godine.(za organizacije civilnog društva, mlade Rome, Romkinje) i pokazati odlučnost i posvećenost EU da poboljša socijalnu inkluziju Roma.

O Trećoj nagradi EU za integraciju Roma

Ovogodišnja nagrada EU za integraciju Roma “Aktivne žene – nepoznate heroine” posvećena je pojedinačnim aktivistkinjama Romkinja koje su donijele značajne promjene u svojim zajednicama. Od 105 podnesenih prijava, 14 Romkinja je odabrano zbog njihovog doprinosa uključivanju, integraciji i osnaživanju Roma u njihovim zajednicama i društvima. Kandidati se često izlažu riziku jer su uzori u zajednici i zbog odstupanja od tradicionalnih razmišljanja i razbijanja ustaljenih običaja.

Učešće Udruženja Otaharin

Kampanja je organizovana u 5 lokalnih zajednica u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Udruženje je promovisalo poziv na našem web sajtu i društvenim medijima. Poziv je takođe podijeljen članovima Koalicije za saradnju i pridruživanje i pozvao ih da podijele Poziv za prijavljivanje i nominaciju na svojim društvenim mrežama i web stranicama. Održali smo sveukupno 10 sastanaka sa mladim Romima odnosno Romkinjama, ženama, volonterima i aktivistima u Bijeljini, Kaknju, Visokom, Prnjavoru i Tuzli. Na sastancima je učestvovalo 165 ljudi, od čega 140 žena, i 25 muškaraca. Cilj je bio promovisati poziv, ali i motivisati žene da se prijave na konkurs za nagradu.

 

 

Share This