Završni sportski događaj

U srijedu, 30.1.2019, održan je Završni sportski događaj za djecu koja su učestvovala u sportskim aktivnostima u okviru projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“.

U okviru gore navedenog projekta, sport je korišćen kao sredstvo za učenje socijalnih vještina i unapređenje socijalne uključenosti djece iz marginalizvanih grupa. Sportske aktivnosti su predviđale fudbalske treninge za djecu, koji su održavani dva puta sedmično, u periodu septembar-decembar 2018. U ovu aktivnost je bilo uključeno tridesetoro djece (8 djevojčica i 22 dječaka) školskog uzrasta i angažovana su dva trenera. Sa djecom se radilo po posebnom kurikulumu, razvijenom na Sportskom univerzitetu u Kelnu, koji je prilagođen radu sa djecom iz ranjivih grupa.

Događaj je podrazumijevao trening na kome je prikazano ono što su djeca naučila za ova četiri mjeseca, a pored roditelja, događaj su ispratili i predstavnici institucija, zaposleni u UG „Otaharin“, kao i nacionalna koordinatorka SoRi programa (GIZ) u BiH, Tatjana Junuzagić.

Nakon treninga, sva djeca su dobila lopte kao nagrade i pohvaljeni su najbolji. Oni koji su ostvarili najbolje rezultate, dobiće priliku da nastave sa treninzima u februaru, kroz projekat „Sportom do socijalnih promjena i obrazovanja“, koji sprovodi UG „Otaharin“ uz podršku Federalnog ministarstva sa saradnju i razvoj Njemačke (BMZ) i Care Deutsche Luxemburg.

Neki od najbitnijih rezultata:

 • Od ukupno 30 djece koja su uključena u sportske aktivnosti, 27 je dolazilo na treninge svakog mjeseca;
 •  Oko 70% djece je bilo redovno u školi i na radionicama u Dnevnom centru.
 • Održana su ukupno 34 treninga tokom ova četiri mjeseca, a 25 djece je prisustvovalo na više od 50% treninga; 5 djece ima više od 30 dolazaka.
 • Djeca koja su ispoštovala sve uslove i koja su aktivno učestvovala na treninzima, stekla su samopouzdanje i razvila su socijalne vještine.


Aktivnosti koje su realizovane u okviru sportskih aktivnosti

 1. Uvodni događaj

U avgustu, 28.8.2018, organizovan je uvodni događaj za djecu i roditelje na kojem je najavljen početak sportskih aktivnosti u okviru projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“.

Prije ovog događaja stručno osoblje Dnevnog centra i treneri su izabrali djecu koja ispunjavaju uslove predviđene za uključivanje u ove aktivnosti. Uslovi su bili sljedeći:

 1. redovnost u školi i dobar uspjeh,
 2. redovnost na radionicama u Dnevnom centru,
 3. redovnost na prethodnim treninzima,
 4. ponašanje u školi, Dnevnom centru i na treninzima,
 5. saradnja roditelja sa osobljem Dnevnog centra,
 6. talenat.

Na sastanku je roditeljima i djeci saopšteno da su oni uključeni u ove aktivnosti jer su ispunili gore navedene uslove, date su im sve potrebne informacije o predstojećim aktivnostima i upućeni su koje su im obaveze.

Ovi uslovi su važili i tokom cjelokupnog trajanja aktivnosti.

 1. Fudbalski treninzi

Nakon uvodnog događaja, početkom septembra, počeli su da se održavaju fudbalski treninzi za djecu, na terenu gradskog kluba FK „Radnik“. Treninzi su počeli kada i školska godina, pa su djeca podijeljena u dvije grupe, u zavisnosti od smjene u školi:

I grupa – ponedjeljak i srijeda 08:00-09:00,

II grupa – ponedjeljak i srijeda 14:00-15:00.

Vikendi su bili rezervisani za utakmice i slobodne aktivnosti.

Predviđeno je da treneri rade sa djecom po posebnom kurikulumu prilagođenom djeci iz ranjivih kategorija. Kroz svaku igru u ovom kurikulumu uče se različite socijalne vještine, u cilju socijalne inkluzije, ali i izgradnje ličnosti djeteta. Upravo zbog toga, za trenere je organizovana Obuka o primjeni kurikuluma prilagođenog djeci na treninzima.

 1. Obuka za trenere o primjeni kurikuluma prilagođenog djeci na treninzima

Obuka za trenere o primjeni kurikuluma prilagođenog djeci na treninzima je organizovana 11.9.2018. godine u prostorijama Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu „Otaharin“.

Obuci su prisustvovala tri trenera koja su angažovana na projektu i predsjednik ŽFK „Radnik“. Predavači su bili stručno osoblje Dnevnog centra (pedagog, psiholog i socijalni radnik) i koordinator sportskog BMZ projekta. Obrađene su sljedeće teme:

 1. Uopšteno o Dnevnom centru, usluge i statistika – pedagog i koordinator DC;
 2. Psihologija djece iz ranjivih grupa – psiholog DC;
 3. Kurikulum, sadržaj i primjena – koordinator sportskog BMZ projekta;
 4. Opservacije treninga –socijalna radnica DC i koordinatorka GIZ projekta.

Sve naučeno je primijenjeno u svakodnevnom radu sa djecom.

Uopšteno o projektu

Sportske aktivnosti su jedna u nizu aktivnosti projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“ koji sprovodi Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Glavni ciljevi projekta su:

 1. Jačanje saradnje između lokalnih institucija i NVO sektora i dalje razvijanje kroz promociju multidisciplinarnog pristupa;
 2. Uspostavljanje Info tačke za povratnike i promovisanje u zajednicama;
 3. Poboljšanje neposredne pomoći i podrške djeci koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu i njihovim porodicama;
 4. Podizanje svijesti ciljne grupe o njihovim društvenim, ljudskim i drugim zakonskim pravima, sa posebnim naglaskom na mogući veliki broj povratnika izazvanih migracionom krizom i promocija romske kulture široj javnosti.

Ove aktivnosti su realizovane u okviru trećeg cilja i trajale su četiri mjeseca, septembar-decembar 2018. Projekat „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“ je počeo u aprilu 2018. i trajaće do kraja maja 2019. godine.

Share This